Maak nu een afspraak!
089 20 37 36

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 3. Levering

Artikel 4. Deelleveringen

Het is Chloé & Co. toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Chloé & Co. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Prijs / Prijsverhoging

Artikel 6. Betaling

Artikel 7. Incassokosten

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9. Garantie

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Ontbinding

Artikel 13. Overmacht

Artikel 14. Geschillenbeslechting

Artikel 15. Toepasselijk recht

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Back to Top